You are currently viewing “Przed egzaminem zawodowym” – lekcja otwarta w klasie II H

“Przed egzaminem zawodowym” – lekcja otwarta w klasie II H

  • Post category:Wiadomości

W Zespole Szkół Ekonomicznych w piątek odbyła się dwugodzinna lekcja pokazowa z zakresu szkolenia praktycznego dla uczniów i nauczycieli szkoły. Przygotowała ją i poprowadziła Pani Aleksandra Adamowicz – nauczycielka przedmiotów zawodowych. Celem lekcji było pokazanie młodzieży, jak może wyglądać przebieg egzaminu zawodowego. Ważnym aspektem było wyjaśnienie, jak ważne jest wzięcie przez ucznia odpowiedzialności za przygotowanie się do egzaminu. Była to również chwila weryfikacji umiejętności posługiwania się kasą fiskalną oraz metkownicą.

Uczniowie mieli za zadanie dobrać się w zespoły i wykonać prace związane z: przygotowaniem stanowiska sprzedażowego, zamówieniem klienta oraz wypełnieniem dokumentacji księgowej.

Obecni podczas lekcji nauczyciele z panią dyrektor i główną księgową na czele aktywnie obserwowali pracę oraz rezultaty, które w większości były doskonałe.