You are currently viewing Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

  • Post category:Wiadomości

Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku realizuje program: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 -2025” Priorytet 3. Szkoła uzyskała rządowe wsparcie finansowe w wysokości 12 000,00 złotych (oraz 3 000 złotych z Urzędu Miasta Słupsk) przeznaczone na zakup:
1) kwota 7 500 zł – zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
b) kwota 6700 zł – zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
– zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c) kwota 800 zł – realizacja działań promujących czytelnictwo:
– zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
– organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.
Realizacja programu przebiegać będzie zgodnie z programem i projektami koordynatora tegoż Programu – Agatę Marzec – szkolną bibliotekarkę we współpracy z Dyrekcją, Nauczycielami, Uczniami oraz Rodzicami.

Agata MARZEC