Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku

magazynier

Magazynier-logistyk

Branżowa szkoła pierwszego stopnia

Nauka

W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje z zakresu obsługi magazynów przyprodukcyjnych i dystrybucji, wózków widłowych, programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej oraz do prowadzenia magazynu. Nauczysz się korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów. Będziesz realizował płatną praktykę zawodową. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie magazynier.

Przygotowanie zawodowe

Absolwent szkoły – magazynier-logistyk przygotowany jest do:

  • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu
  • przechowywania towarów
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej

Kwalifikacje

  • SPL.01. Obsługa magazynów

Dalsza edukacja

Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.32. Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.