You are currently viewing Kwaterowanie w internacie ZSE

Kwaterowanie w internacie ZSE

  • Post category:Wiadomości

Kwaterowanie młodzieży w internacie rozpoczynamy w niedzielę, 3 września 2023 r. od godziny 15.00. O godzinie 17.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców/ opiekunów prawnych wychowanków nowo przyjętych z kierownikiem internatu.