You are currently viewing Konkurs polonistyczny “Nie bądź łoś, czytaj coś!”

Konkurs polonistyczny “Nie bądź łoś, czytaj coś!”

  • Post category:Wiadomości

30 marca 2023r. w auli słupskiego Ekonomika odbył się konkurs sprawdzający
znajomość lektur szkolnych dla klas czwartych. Konkurs zorganizowała i prowadziła
polonistka Joanna Puć, oprawę muzyczną zapewnił p. Mariusz Mojsiuk. Celem
konkursu było zachęcenie młodzieży do czytania tak nielubianych przez niektórych
uczniów lektur. W nieco odmienny niż na lekcjach sposób uczniowie spotkali się z
bohaterami “Dziadów”;, “Pana Tadeusza” czy “Lalki: Próbowali swych sił w pięciu
kategoriach. Pierwsza kategoria polegała na przyporządkowaniu trzynastu ilustracji
do tytułów utworów. Skojarzenia były różne, czasami ważne okazywały się
szczegóły. Druga kategoria była nieco trudniejsza, bo polegała na
przyporządkowaniu cytatów odpowiednim tytułom dzieł. Trzecia kategoria była
muzyczna- to najlepszy dowód na to, że wielka literatura jest bliska wielkim
kompozycjom muzycznym. Młodzież odpowiadała także na pytania związane ze
znajomością treści lektur, poszukiwała motywów literackich i umiejscawiała je w
tytułach utworów. Największą ilość punktów zdobyła klasa 4E, która wyśmienicie
poradziła sobie z zadaniami, drugie miejsce wywalczyła klasa 4G, a za nimi
uplasowała się klasa 4RH. Konkurs udowodnił, że uczniowie znają treść lektur i
jednocześnie pokazał, że w świecie literatury za każdym razem może być jeszcze
coś do odkrycia, bo na tym przecież polega jej magia. Serdecznie gratulujemy
wszystkim uczestnikom!