You are currently viewing Konferencja „ Europejski wymiar edukacji zawodowej w ZSE”

Konferencja „ Europejski wymiar edukacji zawodowej w ZSE”

  • Post category:Wiadomości

konferencja

Edukacja zawodowa w kontekście umiędzynarodowienia stała się głównym tematem konferencji zorganizowanej 30 marca 2022 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku. Wydarzenie zainicjowały koordynatorki projektów mobilności uczniów i nauczycieli Ekonomika: Katarzyna Rydzewska, Maria Rój-Krupińska.

W programie spotkania ważne miejsce znalazły m.in. prezentacje dwóch projektów realizowanych dzięki programowi Erasmus + : „Profesjonalni, otwarci, nowocześni i aktywni, czyli rozwój kompetencji kadry ZSE, w celu podniesienia jakości pracy szkoły” oraz projekt mobilności uczniów: „ Aktywni zawodowo w Europie” . Wielokierunkowe działania wynikające z otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej na międzynarodowe akcje edukacyjne przyniosły konkretne efekty i zmiany , o czym na konferencji opowiadali nauczyciele i uczniowie.

Przedstawiciele kadry, którzy zdobywali nowe kompetencje i rozwijali posiadane umiejętności na kursach w Maladze, Barcelonie i Walencji oraz w trakcie wizyty w szkole w Turynie, wypowiadali się na interesujące i ważne dla zmian w edukacji tematy: wzrost kompetencji językowych nauczycieli , poszukiwanie efektywnych form pracy , job shadowing jako inspirująca metoda rozwoju nauczyciela ,praktyczna nauka zawodu w środowisku międzynarodowym. Uczniowie , którzy odbywali praktyki zawodowe w Walencji i Atenach, objaśniali zgromadzonym, dlaczego warto podejmować wyzwania edukacyjne .

Wnioski i spostrzeżenia wynikające z włączenia w proces edukacyjny doświadczeń międzynarodowych zostały wykorzystane do podjęcia ważnego tematu , jakim jest doskonalenie praktycznej nauki zawodu w technikum i branżowej szkoły zawodowej. Z punktu widzenia pracodawcy wypowiedziała się Pani Kamila Witkowska z Marketu OBI. Na ważne aspektu edukacji zawodowej zwróciła uwagę Joanna Pawlak-Jęczewska , konsultant ds. wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych w ODN Słupsk.

Wszyscy prelegenci podkreślali , że konieczny jest stały proces wzbogacania edukacji szkolnej o działania rozwijające kreatywność i aktywność młodych ludzi. Maria Rój – Krupińska , koordynatorka wyjazdów uczniów na praktyki zagraniczne, podkreślała znaczenie udziału w takim projekcie: „ Młodzież wraca do szkoły, do domu, do swojego środowiska nie tylko z nowym umiejętnościami, ale przede wszystkim moi uczniowie wracają silniejsi, wzmocnieni i gotowi podejmować nowe wyzwania zawodowe”. Katarzyna Rydzewska, koordynatorka mobilności kadry, również nie ma wątpliwości, że warto umożliwiać nauczycielom kształcenie się na zagranicznych kursach: „Wszelkie aktywności zawodowe podejmujemy z myślą o naszych uczniach. To oni są w centrum naszej uwagi. Mobilności, które zrealizowaliśmy miały na celu wzbogacenie naszego warsztatu pracy, rozwój szeroko rozumianych kompetencji, ale przede wszystkim świeże spojrzenie na proces edukacji w szkole, także w wymiarze europejskim. Chcemy być dla naszych uczniów przewodnikami po wymagającej ścieżce edukacji. Uczymy się przez całe życie i tę strategię staramy się propagować, a swoim działaniem zachęcać młodzież do naśladowania i wykorzystywania różnych szans w procesie nauki, także tych, które stwarzają projekty realizowane w ramach programów Erasmus+”.

Ostatnim punktem w programie był panel dyskusyjny poświęcony zmianom w edukacji w kontekście udziału szkoły w projektach unijnych. Rozmowy toczyły się w niezwykle przyjaznej atmosferze przy kawie i smacznym ciastku. Wnioski z całego wydarzenia zostaną wykorzystane w planowaniu i realizacji kolejnych inspirujących działań w Ekonomiku.

Na zdjęciach: Uczniowie ZSE, którzy uczestniczyli w wyjazdach i projekcie Erasmus, nauczycielki: Katarzyna Rydzewska, Maria Rój-Krupińska