Rada rodziców

Dane do wpłat: Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych
w Słupsku
ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
Bank Spółdzielczy, rachunek nr: 
38 9315 0004 0050 4423 2000 0010