V Ogólnopolski Konkurs Plastyczno - Fotograficzno - Filmowy

Uwaga! Uwaga!
Kamila Kawałkowska z klasy 3G zdobyła 1 miejsce w kategorii fotograficznej (szkoły średnie) w V Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno - Fotograficzno - Filmowym organizowanym przez Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku.
Powyżej nagrodzona praca.
Gratulacje.