UWAGA STYPENDIA!

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie mogą starać się o przyznanie następujących stypendiów i innych form pomocy materialnej:

  • stypendium szkolne
  • zasiłek szkolny
  • „Wyprawka szkolna”
  • stypendium w ramach Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

stypendia - informacje

regulamin stypendium szkolnego

regulamin stypendium IKEA