Zmiana przydziału do klas pierwszych

 

Uwaga!
Nastąpiła zmiana przydziału uczniów do klas pierwszych w zawodzie technik ekonomista. Listy dostępne są w sekretariacie szkoły.