74. urodziny naszego "Ekonomika"

Tak, Kochani, trudno w to uwierzyć, ale już 74 lata edukujemy młodzież w murach "Ekonomika". Pełnimy swoją misję nieprzerwanie, dzień po dniu, niezależnie od systemów politycznych, ustroju i koncepcji oświatowych. Przeżyliśmy już naprawdę wiele, co możecie zobaczyć w szkolnych kronikach i jesteśmy dumni z naszej bogatej historii. Teraz tworzycie ją Wy, aktualni Uczniowie ZSE. Czujemy się w obowiązku przekazać Wam informacje na temat początku miejsca, które wybraliście sobie na "drugi dom". Będzie nam bardzo miło, jeśli poświęcicie chwilę, żeby pochylić się nad tekstem i zechcecie dowiedzieć się, jak "Ekonomik" raczkował...

 Rok szkolny rozpoczęliśmy w... lutym!
 „Ekonomik” powstał tuż po wojnie jako jedna z pierwszych szkół na terenie ziem odzyskanych. Inicjatorką i główną organizatorką całego przedsięwzięcia była pierwsza dyrektorka szkoły – Leonia Strzelczyk. Z kolei pierwszy, skrócony rok szkolny, rozpoczął się w lutym 1946 roku (dlatego urodziny szkoły obchodzimy właśnie w lutym!) w gmachu budynku przy ulicy Łukasiewicza 1, który przeszedł do historii jako pierwotna siedziba szkoły. Jak łatwo się domyślić, nie był on w dobrym stanie technicznym i mógł służyć jedynie jako siedziba przejściowa.
W kolejnym roku szkolnym nastąpiło wzbogacenie oferty szkoły o dodatkowe kierunki – do Liceum Handlowego dołączono Liceum Administracyjne i Gimnazjum dla Dorosłych, a samą szkołę ulokowano w nowym budynku mieszczącym się przy ulicy Niedziałkowskiego. Na początku budynek był w opłakanym stanie, a obok niego uprawiano ogródki działkowe. Uczniowie i nauczyciele własnymi rękami próbowali przystosować go do edukacyjnych potrzeb, remontując kolejne pomieszczenia. W czynie społecznym doposażano sale lekcyjne, zwiększano liczbę ławek i pomocy dydaktycznych.

Rozwijaliśmy się szybko, choć nie bez przeszkód
Dynamiczny rozwój placówki trwał przez lata 1948-1950, kiedy to ster objęła dyrektor Anna Toczyska. W szkole otwarto między innymi pierwszy Ośrodek Metodyczno–Dydaktyczny dla nauczycieli szkół średnich zawodowych, a sam budynek szkoły zyskał nowe, bardziej nowoczesne, oblicze. Krótko trwały jednak chwile radości, ponieważ szkołę nakazano przenieść ponownie na ulicę Łukasiewicza, a interweniującą w Ministerstwie Finansów kolejną dyrektor szkoły – Teodozję Hilczerową – odwołano ze stanowiska.
Od roku 1968 szkoła funkcjonowała jako Zespół Szkół Ekonomicznych mieszczący się przy ulicy Partyzantów 24. W tym miejscu pozostała na dłużej, bo na kolejnych 50 lat… Budynek po loży masońskiej został przebudowany na potrzeby obiektu szkolnego, a pod koniec 1936 roku – przekazany Miejskiej Średniej Szkole Handlowej. Trwałość budynku przyjęto na 200 lat. Po 1945 roku swoją siedzibę miało tu – do 1968 roku – Liceum Pedagogiczne, a od roku 1968 mieścił się w nim Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych.
Istotnym problemem okazało się zalewanie części pomieszczeń edukacyjnych szkoły, które zlokalizowane były na terenie podmokłym. Latem 2008 roku wykonano drenaż, jednak konieczne stało się zlikwidowanie części przylegających do szkoły baraków.
W sierpniu 2016 roku, po trwających prawie trzy lata pracach, udało się zakończyć remont elewacji frontowej internatu. Poniemiecka kamienica przy ulicy Partyzantów 26 odzyskała swój dawny blask i urok, stając się ponownie jedną z najładniejszych wizytówek miasta.

Z walizką pełną wspomnień do nowej siedziby
Ostatnie lata upłynęły nam pod znakiem ciężkiej pracy uwieńczonej sukcesami. "Perspektywy" uhorowały nas w swoim rankingu: w 2013 roku - Brązową Tarczą, w latach 2015, 2016 i 2019 - Srebrnymi Tarczami, a w 2017 i 2020 - Złotymi Tarczami! Jesteśmy najlepszym technikum w mieście i jednym z najlepszych w województwie pomorskim. Jednak nie spoczęliśmy na laurach.
W 2019 roku „Ekonomik” po raz kolejny zmienił adres. Zgodnie z reformą oświaty, z ostatnim dniem sierpnia Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego zostało wygaszone, a budynek przy ulicy Sobieskiego 3, w którym funkcjonowała szkoła, został zwolniony. 1 września 2019 roku rozbrzmiał tam pierwszy dzwonek szkolny dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych. Z pewnością pamiętacie ten moment doskonale...
Mury „Ekonomika” opuściło już ponad 12 tysięcy absolwentów. 8 czerwca 2019 roku spotkali się oni podczas zjazdu absolwentów, ostatniego przy ul. Partyzantów. Był to wyjątkowy i pełen wzruszeń zjazd, który symbolicznie zamknął kolejny etap funkcjonowania szkoły.
Jakie będą następne lata "Ekonomika"? To zależy od Was, Kochani! Jednak dzisiaj, 14 lutego 2010 roku, bądźmy wszyscy "tu i teraz" i wspólnie zaśpiewajmy głośne "Sto lat"!!
Agata MARZEC