Służba celna w "Ekonomiku"

21 listopada, na zaproszenie nauczycieli przedmiotów zawodowych, "Ekonomik" gościł funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Rozmawiano o tym, czym jest Krajowa Administracja Skarbowa, jakie są zadania służby celno-skarbowej, co robią funkcjonariusze celno-skarbowi oraz jak bezpiecznie przekraczać granice, by nie zostać posądzonym o przemyt. Było to ciekawe doświadczenie.