Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w "Ekonomiku"

Jak co roku, nasza szkoła uczestniczy w akcji Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. W dniu 18.11.2019 klasa II A wraz z wychowawcą Katarzyną Rydzewską uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, podczas którego rozmawiano o możliwościach, jakie stwarzają osobom młodym fundusze europejskie. Dowiedzieliśmy się, że można wnioskować o wsparcie na uruchomienie własnej działalności, rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych, a także aktywizację zawodową. Było to bardzo ciekawe i wartościowe spotkanie.