Tydzień Konstytucyjny w "Ekonomiku"

W ramach obchodów Tygodnia Konstytucyjnego odbyły się zajęcia prowadzone przez panią mecenas - Kingę Dagmarę Siadlak oraz panią mecenas - Barbarę Krupę - Włodarczyk. Tematyka tegorocznych spotkań to: "Wolność słowa a godność osobowa człowieka". Rozmawialiśmy o różnicy między hejtem a mową nienawiści i konsekwencjami, jakie za sobą niosą. Oba spotkania miały na celu między innymi rozwijanie postawy obywatelskiej uczniów oraz uwrażliwienie na godność drugiego człowieka.