Uczniowie „Ekonomika” dyskutowali o wyborach

W środowe przedpołudnie w sali gimnastycznej „Ekonomika” odbyła się debata przedwyborcza pod hasłem: „Wybór to odpowiedzialność”. Wzięły w niej udział klasy trzecie oraz czwarte, które już 13 października po raz pierwszy oddadzą swoje głosy na kartach do głosowania. Oprócz nich do dyskusji przyłączyli się zaproszeni goście: Kinga Dagmara Siadlak – adwokat, Agnieszka Niklas-Bibik – sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku, Jacek Szuba – prezes Fundacji „Indygo”, Marek Szczepański – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie oraz uczniowie ZSE: Maja Pędzich i Mateusz Szreder. Prowadzący debatę: Agata Marzec i Tomasz Stempkowski podzielili ją na trzy moduły tematyczne. Pierwszy zatytułowany był: O idei demokracji: demos kratos, czyli rządy ludów, drugi: Wybory od kuchni – jak przebiega ich organizacja?, trzeci - Frekwencja, czyli papierek lakmusowy kondycji demokracji.
Uczniowie dowiedzieli się między innymi: jak rekrutuje się mężów zaufania, w jaki sposób liczy się głosy, kto czuwa nad organizacją i przebiegiem wyborów. Najwięcej emocji wzbudziła wymiana zdań na temat sposobów mobilizowania młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu społecznym. Spontaniczna „burza mózgów” zaowocowała wieloma ciekawymi pomysłami. Debatę trafnie podsumowała pani prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka, która przyznała, że w przekazach medialnych brakuje materiałów skoncentrowanych na proobywatelskim edukowaniu młodzieży. Pani prezydent z uwagą wsłuchiwała się w wypowiedzi uczniów i cierpliwie tłumaczyła różne aspekty demokracji. Jej otwarta postawa zachęciła młodzież do zabrania głosu i odważnego komunikowania swoich poglądów.
Cel debaty, jakim było zachęcenie uczniów do wzięcia udziału wyborach, został osiągnięty. Uczestnictwo w nich zadeklarowali prawie wszyscy uczestnicy! Echa gorącej wymiany zdań długo jeszcze rozbrzmiewały na szkolnych korytarzach, a wielu uczniów podkreślało, że przydałoby się jeszcze więcej tego typu inicjatyw, bo są one świetną platformą bezpośredniej komunikacji.
Dziękujemy Wam, Drodzy Uczniowie, za wzorową postawę, dojrzałość argumentowania oraz aktywny udział w debacie.
Agata Marzec