3 Międzyszkolny Konkurs Literacki

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie,

 za nami już dwie edycje Międzyszkolnego Konkursu Literackiego, który zdobył serca uczniów słupskich szkół. Pierwszy odbył się pod hasłem: „A w moim ogrodzie rosną...”, drugi – „Bo moja wolność to…”. Udało się nam odkryć kilka talentów nagrodzonych potem w ogólnopolskich turniejach słowa pisanego. Nieśmiałych zachęciliśmy do wyciągnięcia próbek swojej twórczości z szafek i odważnego podzielenia się nimi z szerszą publicznością. Podczas finałów wzruszyliśmy rodziców, nauczycieli i przedstawicieli kuratorium, którzy byli zaskoczeni tak wysokim poziomem konkursu. Uczestnikom dodaliśmy skrzydeł oraz wiary w swoje możliwości. W sumie ocenie podległo już ponad dwieście tekstów literackich!
Nie możemy porzucić tak wspaniale rozwijającej się idei. Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji. Tym razem pragniemy skierować uwagę naszych i Waszych podopiecznych na zagadnienie stosunku do życia: jego definicji, biegu oraz związanych z tym emocji. Mottem przewodnim uczyniliśmy cytat z wiersza Kazimierza Wierzyńskiego pt. „Lewa kieszeń”: „Chodzę i gapię się ludziom na pięty, jak ich coś naprzód po ulicach niesie”. Wyraża on czystą radość istnienia, fascynację codziennością i nowoczesną cywilizacją. Odkrywa szczęście w zwykłych rzeczach. Zwraca uwagę na to, że bogactwo rzeczywistości kryje się w zjawiskach, których zazwyczaj nie zauważamy.
Czy nasi uczniowie również odczytają go jako pochwałę życia? Czy będą chcieli podzielić się z nami swoją radością? A może stanie się odwrotnie i udadzą się w podróż pełną zwątpień oraz melancholii…
Z pewnością wszyscy jesteśmy ciekawi, co kryje się w dopiero poznających świat głowach naszych podopiecznych. Mamy doskonałą okazję lepiej ich zrozumieć. Dlatego zapraszamy do literackiej zabawy, której celem jest wyzwolenie twórczego ducha i wyobraźni!
Konkurs kierujemy do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych ze Słupska. Szczegóły opisane zostały w Regulaminie.
Bardzo gorąco prosimy dyrektorów i nauczycieli o zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w tej niewątpliwie szlachetnej rywalizacji na słowa.

Renata Draszanowska
(Dyrektor ZSE)
Agata Marzec
(koordynator konkursu)

 

REGULAMIN III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
ORAZ PONADPODSTAWOWYCH
POD HASŁEM:
„Z RĘKĄ W KIESZENI IDĘ PRZEZ ŚWIAT”

 „Chodzę i gapię się ludziom na pięty,
jak ich coś naprzód po ulicach niesie”
(Kazimierz Wierzyński, „Lewa kieszeń”)

ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
ul. Sobieskiego 3
76-200 Słupsk
CEL KONKURSU:
Rozwijanie pasji literackich wśród uczniów oraz umożliwienie im podzielenia się własną twórczością
UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Słupska.
PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem konkursu jest stworzenie wiersza lub/i opowiadania dowolnej treści zaczynającego się słowami „Z ręką w kieszeni idę przez świat”.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach – poezja i proza. Każdy uczestnik może wziąć udział w rywalizacji w jednej kategorii lub w obu kategoriach.
Prace muszą być samodzielne i niepublikowane nigdzie wcześniej. Nie mogą być też nagrodzone w innych konkursach.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden wiersz lub/i jedno opowiadanie.
FORMA PRAC KONKURSOWYCH:
Wiersze mogą reprezentować dowolny gatunek literacki oraz dowolną długość.
Maksymalna objętość opowiadania – 5 stron A4 (czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., interlinia 1,5, tekst wyjustowany).
OZNACZENIE PRAC:
Prace powinny być wydrukowane w trzech egzemplarzach i podpisane ręcznie godłem, czyli pseudonimem (na każdym egzemplarzu).
Do koperty z adresem organizatora należy dołączyć mniejszą zaklejoną kopertę z następującymi danymi:
GODŁO (PSEUDONIM):
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
KATEGORIA: poezja proza
UCZESTNIK: uczeń szkoły podstawowej/ponadpodstawowej
DANE ADRESOWE I KONTAKTOWE SZKOŁY ORAZ UCZESTNIKA (ADRESY, TELEFON ORAZ E-MAIL):
OPIEKUN UCZNIA (NAUCZYCIEL PROWADZĄCY):
W jednej przesyłce mogą znaleźć się zarówno prace poetyckie, jak i prozatorskie.
WYSYŁKA PRAC:
Prace należy nadesłać pocztą na adres:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
ul. Sobieskiego 3
76-200 Słupsk
„III Międzyszkolny Konkurs Literacki”
lub złożyć osobiście w sekretariacie organizatora, czyli ZSE.
TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace należy przekazać organizatorom do 31 stycznia 2020 roku.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
Kategoria I
NAJLEPSZY WIERSZ – UCZEŃ KLASY I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NAJLEPSZE OPOWIADANIE: UCZEŃ KLASY I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Kategoria II
NAJLEPSZY WIERSZ – UCZEŃ KLASY VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
NAJLEPSZE OPOWIADANIE - UCZEŃ KLASY VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Kategoria III
NAJLEPSZY WIERSZ – UCZEŃ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ NAJLEPSZE OPOWIADANIE - UCZEŃ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w kwietniu 2019 roku w siedzibie ZSE. Dyrektorzy szkół zostaną poinformowani o godzinie rozpoczęcia uroczystości.
SKŁAD JURY:
Joanna Puć – doświadczona polonistka, wcześniej pracowała z dziećmi, aktualnie pracuje z młodzieżą ZSE. Miłośniczka literatury i poezji. 
Maria Rój-Krupińska – uwielbiana przez uczniów ZSE polonistka z ogromnym doświadczeniem i głową wciąż pełną pomysłów. Opiekunka projektu „Zdolni z Pomorza”, organizatorka wielu uczniowskich wymian międzynarodowych. 
Agata Marzec – nauczyciel języka polskiego w ZSE oraz nauczyciel bibliotekarz, autorka cyklu opowiadań „Reminiscencje”, tomu poezji "A w moim ogrodzie rosną" oraz powieści "Wieża z piasku" i „Cena złudzeń”, laureatka ogólnopolskich konkursów literackich. Pomysłodawczyni konkursu.
Renata Cierniak – polonistka, autorka wielu projektów i innowacji pedagogicznych. Wielokrotnie opiekowała się uczniami biorącymi udział w konkursach literackich oraz recytatorskich. 
KRYTERIA OCENY PRAC:
Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, oryginalne ujęcie hasła przewodniego, poziom artystyczny prac, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, spełnienie wymogów formalnych.
INFORMACJE DODATKOWE:
Prac nadesłanych nie zwraca się uczestnikom konkursu.
Organizator konkursu zapewnia sobie prawo do prezentacji prac na wystawie pokonkursowej i opublikowania ich na stronie internetowej ZSE.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych na stronie internetowej ZSE oraz w lokalnych przekazach medialnych.
Koordynatorem konkursu, do którego należy kierować wszelkie pytania, jest AGATA MARZEC, tel. 889 661 240, e-mail: renifit@o2.pl

ŻYCZYMY TWÓRCZEJ ENERGII, WIELU CIEKAWYCH PRZEMYŚLEŃ 
I ORYGINALNYCH UJĘĆ TEMATU W UTWORACH!!!