Zakwaterowanie w internacie

Kwaterowanie młodzieży w internacie rozpoczynamy w niedzielę 01.09.2019 r. (niedziela) od godziny 15:00. Nowo przyjęci wychowankowie proszeni są o przyjazd z rodzicem (opiekunem prawnym). Zebranie z kierownikiem internatu dla rodziców(opiekunów prawnych) odbędzie się tego samego dnia o godzinie 17:00.