Stypendia Starosty Słupskiego

28 lutego pięć uczennic naszej szkoły w siedzibie Starostwa Powiatowego uczestniczyło w uroczystości wręczenia stypendiów Starosty Słupskiego. Nasze dziewczyny: Aleksandra Kałuc, Karolina Baran, Marlena Lenartowicz, Milena Kwidzińska i Żaneta Skorna otrzymały stypendia za wyniki w nauce w kategorii OMNIBUS. Serdecznie im gratulujemy.
Niech to będzie również zachętą dla pozostałych uczniów.