Reprezentacja „Ekonomika” debatowała po angielsku!

W czwartek, 31.01.2019 roku, 6-osobowe drużyny dyskutowały w języku angielskim na temat: „Should homework be banned?” (Czy prace domowe powinny być zakazane?).
 W dyskusyjne szranki w języku angielskim stanęły drużyny z trzech słupskich szkół technicznych:
- organizatora debaty - Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych („Mechanik”),
- Zespołu Szkół Technicznych („Drzewniak”),
- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych („Ekonomik”).
 Po trzech rundach dyskusji neutralne jury, w skład którego weszli: pracownik naukowy Akademii Pomorskiej, właściciele dwóch szkół językowych w Słupsku oraz dwóch przedstawicieli dowództwa bazy amerykańskiej NSFR Redzikowo, ogłosiło wyniki:
- I miejsce zdobyli reprezentanci „Mechanika”,
- II miejsce reprezentanci „Drzewniaka”,
- III miejsce reprezentanci „Ekonomika”.
 „Ekonomik” dzielnie reprezentowali: Jakub Klawikowski (I A), Franciszek Grabarczyk (I G), Filip Semeniuk (II BG), Jacek Zawadzki (III B), Weronika Kiełpińska (III A), Samuel Matyjaszek (II A). Wykazali się oni dużym poziomem samodzielności, sprawnie dobierali argumenty w dyskusji i umiejętnie ubierali je w angielskie konstrukcje gramatyczne. Do występu w debacie przygotowały ich panie: Joanna Aleksandrowicz oraz Agata Pawłowska. I chociaż stres był spory, udało się go poskromić.
 Debata stanowi nowatorski sposób na kształtowanie relacji interpersonalnych . Ta forma dyskusji wypracowuje nawyk konstruktywnej rozmowy i prezentowania różnych punktów widzenia w sposób kulturalny, profesjonalny i pozbawiony agresji.
 Międzyszkolna debata była podsumowaniem i tym samym zakończeniem projektu unijnego realizowanego z funduszy unijnych POWER SE pt. "Uczę się dobrze nauczać." W projekcie nauczyciele Mechanika rozwijali swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim na mobilnościach na Malcie i Wielkiej Brytanii. Natomiast nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego na kursach metodycznych szkolili się i rozwijali swój warsztat pracy w trakcie mobilności w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i na Malcie. W trakcie realizacji projektu powstał pomysł przeprowadzenia debaty, jako formy poszukiwania nowych ścieżek i metod rozwijania umiejętności uczniów posługiwania się językiem angielskim oraz propagowanie wiedzy nt. Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem systemów edukacyjnych państw członkowskich.
Agata MARZEC