„Ekonomik” edukuje zawodowo

W Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku odbył się III Festiwal Zawodów skierowany do najstarszych uczniów szkół podstawowych, którzy w tym roku szkolnym będą podejmować decyzję o wyborze dalszego kierunku kształcenia. Uczniowie i nauczyciele z Ekonomika przygotowali cykl zajęć lekcyjnych, których celem było zainteresowanie młodzieży szkolnictwem zawodowym. Wśród tematyki zaproponowanych zajęć znalazły się następujące zagadnienia: Foto-Grafika i Ty; Polubić matematykę, czyli jak ominąć tabliczkę mnożenia i „pobimbać” na lekcji; Menedżer sprzedaży, czyli kto?; Uwaga na fałszywki. Zabezpieczenia polskich banknotów; Podróż w nieznane – gospodarka magazynowa i logistyka na wesoło.
 Idea, która przyświecała nauczycielom przedmiotów zawodowych, to przekonanie gości, że w świecie ekonomii, handlu i cyfrowej grafiki może dziać się bardzo wiele ciekawych rzeczy, a lekcje z tych przedmiotów nie muszą być nudne. Festiwal Zawodów okazał się wyjątkowym wydarzeniem. W radosnej atmosferze i przyjaznym otoczeniu uczniowie szkół podstawowych przekonali się, że nauka w szkole jest przyjemna i wcale nie taka oczywista, a kierunki kształcenia kryją w sobie ogromny potencjał - mogą inspirować do zaawansowanego myślenia oraz stanowić początek wspaniałej kariery zawodowej.
 W drugiej części dnia odbyła się konferencja pod hasłem „Szkoła Zawodowa Drogą do Sukcesu”, podczas której zachęcano uczniów szkół podstawowych (z SP 1, SP 3, SP 7) do podjęcia nauki w szkołach zawodowych. Zaprezentowano korzyści szkolnictwa zawodowego oraz przykłady dobrych karier absolwentów „Ekonomika”. Prelegenci potwierdzali rosnącą potrzebę udziału pracodawców w kształtowaniu szkolnictwa zawodowego na lokalnym rynku pracy. W związku z tym szkoła podpisała umowy patronackie z dwiema firmami, które postanowiły objąć patronatem uczniów kształcących się w zawodzie: magazynier-logistyk. Są to Aj Fabryka Mebli i Superhobby Market Budowlany OBI. Obie strony wyraziły wolę zacieśnienia wzajemnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. Celem kształcenia w klasie patronackiej jest przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia w branży logistycznej, między innymi poprzez: wspólne tworzenie programów nauczania dla zawodu, współorganizowanie praktyk zawodowych na terenie obu podmiotów, przyznawanie stypendiów dla najlepszych pracowników młodocianych, uczestniczenie uczniów w kursach i szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez pracodawców, unowocześnianie procesu kształcenia oraz bazy dydaktycznej uwzględniających najnowsze osiągnięcia techniczne i technologiczne, zatrudnianie najlepszych absolwentów.
Okazało się bowiem, że od dwutysięcznego roku spadek szkół zawodowych w Polsce sięgnął 50 procent i obecnie 48% pracodawców nie może znaleźć wykwalifikowanych pracowników fizycznych i techników. Brak wykwalifikowanych absolwentów szkół zawodowych jest w dużej mierze efektem mody na wyższe wykształcenie, skutkującej nadprodukcją absolwentów uniwersytetów, nieprzydatnych z punktu widzenia rynku pracy. O wykorzystaniu zdobytych w „Ekonomiku” umiejętnościach opowiedzieli między innymi absolwenci szkoły zaprezentowani na filmiku ukazującym ich na tle ich miejsc pracy.
Do podjęcia nauki w szkole zawodowej zachęcała również Prezydent Miasta Słupska – pani Krystyna Danilecka-Wojewówdzka, która podsumowała i zamknęła konferencję.
Agata MARZEC