Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

14 listopada 2018 roku w ZSEiT, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, odbył się pierwszy konkurs dla gimnazjalistów pod hasłem "Przedsiębiorczość i MY". Konkurs przygotowali nauczyciele przedmiotów zawodowych: Katarzyna Rydzewska, Teresa Sawicka i Elżbieta Buca-Mularczyk we współpracy z nauczycielem podstaw przedsiębiorczości - Magdaleną Zołotar. W konkursie wzięły oddziały gimnazjalne nr 2, 4, 6. Konkurs wygrało Gimnazjum nr 2.
Głównym celem konkursu był rozwój ekonomicznych zainteresowań młodzieży oraz przedsiębiorczych postaw i zachowań. Celem konkursu było także umożliwienie uczniom określenia własnych predyspozycji zawodowych oraz kształtowanie kompetencji miękkich.
Konkurs był formą zabawy polegającą na rozwiązywaniu drużynowo zadań wymagających umiejętności logicznego myślenia (aczkolwiek czasami niekonwencjonalnego), spostrzegawczości, zapamiętywania, czytania ze zrozumieniem, kreatywności i pomysłowości.
Wszyscy świetnie się bawili:)