W „Ekonomiku” debatowali o wolności

16 listopada 2018 roku, w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku, odbyła się debata niepodległościowa pod hasłem: „Wolność – dana czy zadana?”, która wieńczyła cykl działań szkoły związanych z projektem „EKONOMIK dla NIEPODLEGŁEJ. Debatę przygotowali i poprowadzili: Agata Marzec – nauczycielka języka polskiego, bibliotekarz, pisarka oraz Tomasz Stempkowski – nauczyciel historii i WOS. Jej celem było wszechstronne i wielowymiarowe zdefiniowanie współczesnej wolności, zarówno w aspekcie historycznym, społecznym, jak i indywidualnym.
 Uczestnikami debaty byli:
Krzysztof Skrzypiec – kierownik słupskiego oddziału Archiwum Państwowego w Koszalinie, ukończył Pomorską Akademię Pedagogiczną w Słupsku (kierunek historia o specjalności współczesne stosunki międzynarodowe) oraz uzyskał drugi fakultet z archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem publikacji dotyczących historii regionu słupskiego oraz licznych audycji radiowych, telewizyjnych promujących zasób Archiwum.
dr Marek Bednarz – pracownik naukowy Akademii Pomorskiej, absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie edukował się w zakresie nauk społecznych o specjalności: administracja samorządowa oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskał drugi fakultet z historii filozofii. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce obronił na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz studia podyplomowe z Finansów Małych i Średnich Przedsiębiorstw na wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, jest certyfikowanym menedżerem projektów oraz ekspertem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Jest autorem wielu naukowych publikacji, poruszających zagadnienia kulturowych aspektów globalizacji, polityki społecznej, obecności idei demokratycznej w kulturze politycznej i rynku pracy czy medialnej mitologizacji rzeczywistości;
dr Paweł Nieczuja-Ostrowski – pracownik naukowy Akademii Pomorskiej, ukończył Uniwersytet Gdański (kierunek politologia i nauki społeczne). Tytuł doktora nauk o polityce obronił na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. Andrzeja Chodubskiego. Prowadzi badania nad współczesną diasporą ormiańską na świecie, obecnością Ormian w polskiej rzeczywistości cywilizacyjno-kulturowej oraz nad przemianami cywilizacyjnymi, rolą wielokulturowości i mniejszości narodowych w cywilizacji współczesnej. Był stażystą na Państwowym Uniwersytecie w Erywaniu (Armenii). Prezes Zarządu Instytutu Badań Ormiańskich, członek zarządu Instytutu Badań nad Polityką Europejską. Był obserwatorem w ramach Misji Obserwacyjnej OBWE wyborów parlamentarnych w Armenii w 2017 roku.
Uczniów ZSEiT reprezentowali:
Jacek Zawadzki – z klasy III B
Mateusz Szreder – z klasy III A
Gabriel Pieniak – z klasy III H
            Czy wolność - jedna z podstawowych wartości naszej cywilizacji - jest zagrożona? Czym jest wolność i jak jej bronić? Na te oraz inne pytania starano się odpowiedzieć podczas debaty, która uwieńczy szereg działań „Ekonomika” realizowanych od września w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”. Ponadto rozmawiano o różnych aspektach wolności, próbowano ją zdefiniować, przeanalizować, jak się historycznie zmieniała i co znaczy dla współczesnego człowieka – obywatela świata.
Debata podzielona była na moduły tematyczne:
MODUŁ 1 Czym była wolność dawniej, a czym jest dzisiaj?
MODUŁ 2 Jakie były polskie sposoby walki o godność, wolność i niepodległość?
MODUŁ 3 Czy demokracja jest wolnością?
MODUŁ 4 Społeczeństwo wolne, czyli jakie?
Okazało się, że czas przeznaczony na debatę upłynął zaskakująco szybko, a liczne pytania płynące z sali udowodniły, że młodzież chce i potrafi kulturalnie dyskutować na tematy ważne oraz wymagające głębokiej refleksji.
Agata MARZEC