"Zapałka nie ogrzeje"

Włączając się kolejny raz w diecezjalną akcje pomocy najbardziej potrzebującym, uczniowie Ekonomika kwestowali w dn. 1-3 listopada przy słupskim cmentarzu.
Był to nasz wkład i serce dla bliźniego.
Spotkali się z różnym przyjęciem.
Jedni przechodzili obok nich obojętnie,inni się uśmiechali,dzielili życzliwym słowem i portfelem.
Całość zebranych środków zostanie przekazana rodzinom w potrzebie na zakup opału na zimę.
Dziękuję serdecznie każdemu,kto odważył się i znalazł czas dla innych .

Elżbieta Urban