W Dniu Zadusznym pamiętamy i wspominamy... Rodzina Leonii Strzelczyk poszukiwana!

Korzystając z dobrodziejstw komunikacyjnych XXI wieku, społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku zwraca się z prośbą o pomoc w odnalezieniu rodziny zmarłej 7 stycznia 1995 roku, w wieku 89 lat, Pani Leokadii Strzelczyk. W naszych rękach jest teczka z licznymi historiami i wspomnieniami rodzinnymi, spisywanymi przez Panią Leonię w ciągu całego życia. Bez wątpienia ma ona niezwykłą wartość sentymentalną dla pozostałych członków rodziny, których, niestety, sami nie potrafimy zidentyfikować. Dlatego liczymy na aktywne wsparcie innych osób!

 Pani Leonia Strzelczyk urodziła się 28 sierpnia 1906 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Pochodziła z rodziny inteligenckiej i - podobnie jak rodzice - została nauczycielem. Wcześnie straciła ojca, który nie powrócił z wojny 1914-1920. Zginął bez wieści, a rodzina nigdy nie poznała prawdziwej przyczyny i miejsca jego śmierci. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie. We wrześniu 1939 roku wzięła udział w obronie stolicy. Podczas II wojny światowej udzielała się w służbach zaopatrzeniowych, pomagając w dostarczaniu żywności dla żołnierzy walczących na pierwszej linii frontu. W okupowanej Warszawie zorganizowała Zawodową Szkołą Handlową, gdzie prowadzono tajne nauczanie. Swoją postawą dawała młodzieży znakomity przykład patriotyzmu, oddania sprawom ojczyzny, bezinteresowności i heroicznej walki. Podczas powstania warszawskiego Leonia zajęła się organizacją polowych kuchni, z których żywiono walczących i ludność cywilną. Po klęsce powstania warszawskiego utworzyła Szkołę Powszechną we wsi Bogdanowo (okolice Piotrkowa Trybunalskiego), a następnie Państwowe Gimnazjum Handlowe w Gdyni. W 1946 roku - z nakazu władz oświatowych ówczesnego województwa gdańskiego - wyjechała do Słupska, by tam zorganizować i uruchomić Gimnazjum i Liceum Handlowe. Z oddaniem utworzyła szkołę, która stała się „kuźnią” słupskich ekonomistów. Z jej inicjatywy w 1946 roku Franciszek i Felicja Bystrzyńscy na potrzeby uroczystej akademii napisali jednoaktówkę "Miłość Matki" .
 Pani Leonia była niezwykłym i cenionym pedagogiem: potrafiła zmotywować młodych ludzi do działania i kreatywności. Niestety, w Słupsku przebywała tylko przez dwa lata. Kontynuowała swoją karierę pedagogiczną w Szczecinie i Warszawie. Nigdy jednak nie zerwała kontaktu ze Słupskiem i ze swoimi wychowankami. Zrodzone w Słupsku przyjaźnie przetrwały dziesiątki lat. Odwiedzała Słupsk z okazji kolejnych jubileuszów szkoły, również jej byli uczniowie przyjeżdżali do Warszawy, aby odwiedzić ukochaną Panią Profesor. Została odznaczona przez władze Słupska Medalem „Za zasługi dla Miasta Słupska”.
 Pani Leonia Strzelczyk zmarła 7 stycznia 1995 roku w Warszawie. Została pochowana na warszawskich Powązkach na kwaterze 334, rząd 2, miejsce 2. W pogrzebie uczestniczyła dwuosobowa delegacja ze Słupska: dyrektor Liceum Ekonomicznego - Mirosław Kondrat oraz jej uczennica i współpracownica - pani Felicja Bystrzyńska.
 Udało się nam ustalić, że ostatnim miejscem pobytu rodziny Pani Leonii Strzelczyk był Sopot. Dalszy trop urywa się... Będziemy niezmiernie wdzięczni za rozpowszechnienie niniejszego komunikatu oraz wszelką pomoc w zlokalizowaniu rodziny naszej pierwszej Dyrektorki. Informacje można przekazywać do sekretariatu ZSEiT w Słupsku przy ul. Partyzantów 24 (numer telefonu: 59 842 47 65, e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl lub do Agaty Marzec – nauczycielki języka polskiego (e-mail: renifit@o2.pl).
 Agata MARZEC