Kawiarenka Literacka za nami!

Do tradycji szkoły weszła na stałe organizowana przez panie z biblioteki oraz polonistki „Ekonomika” Kawiarenka Literacka z udziałem wybranej klasy. Jej celem jest wspólne interpretowanie poezji, poznanie biografii znanych pisarzy oraz prezentowanie własnej twórczości. Magiczną atmosferę tworzy liryczna muzyka, recytacja najlepszych tekstów oraz swobodna wymiana zdań na temat odczuwanych emocji. Każde spotkanie podporządkowane jest motywowi przewodniemu. Tym razem klasa I B, wraz z panią profesor Marią Rój-Krupińską oraz panią Agatą Marzec, interpretowała hasło „ZniewoleNIE”, odnosząc się nie tylko do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ale i szeroko pojmowanej wolności w życiu codziennym.

Uczniowie przez kilka tygodni realizowali poszczególne zadania w formie międzyprzedmiotowego projektu: zostali podzieleni na pięć grup, których zadaniem było stworzenie własnej definicji wolności, przyporządkowanie jej odpowiednich tekstów kultury, w tym muzycznych oraz ciekawe zaprezentowanie wyników swoich poszukiwań innym grupom. Spisali się na medal! Ściany szkolnej biblioteki rozbrzmiały pięknymi strofami Baczyńskiego, Mickiewicza, piosenkami polskich i zagranicznych klasyków, wierszami członków rodzin uczniów oraz ich własnymi. Na koniec każda z grup wspólnie przelała emocje na papier i to dosłownie, bo zadaniem finalnym było stworzenie plakatu wyrażającego najbliższe młodzieży aspekty wolności. Dopiero oznajmiający koniec lekcji dzwonek przerwał tę twórczą ekspresję.

Kawiarenka Literacka po raz kolejny udowodniła, że w naszych uczniach drzemią ukryte pokłady artyzmu, wrażliwości i indywidualności. Swobodna atmosfera pozwoliła lepiej poznać wzajemne poglądy, jak również w kameralny sposób uczcić setną rocznicę odzyskania wolności.

„ZniewoleNIE” było jednym z punktów realizowanego przez „Ekonomik” projektu MEN pod hasłem „Godność, wolność, niepodległość”.

Klasie IB dziękujemy za pełne zaangażowanie się w przygotowanie kawiarenki.

Agata MARZEC