(Bez)cenna lekcja w „Ekonomiku”

(Bez)cenna lekcja w „Ekonomiku”
 Nasi uczniowie mieli niebywałą okazję do uczestniczenia w niezwykłym spotkaniu, które odbyło się w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”. Szkołę odwiedziła Pani Agnieszka Orzech - osoba całkowicie niewidoma od dziecka. Pani Agnieszka jest absolwentką pedagogiki o specjalności doradztwo rehabilitacyjne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki, jak również psychologię kliniczną na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Posiada uprawnienia nauczycielskie oraz uprawnienia instruktora pisma dla niewidomych - Braille'a. Od kilku lat jest związana zawodowo z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Słupsku, gdzie pracuje jako psycholog, tyflopsycholog i pedagog specjalny z osobami ze złożoną niepełnosprawnością, przede wszystkim z niepełnosprawnymi intelektualnie cierpiącym na uszkodzenie wzroku i słuchu. Od ponad 10 lat aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych.
 Podczas spotkania Pani Agnieszka opowiedziała uczniom o sobie, swoim codziennym życiu, w którym nauczyła się odważnie pokonywać trudności i bariery. Zwróciła uwagę na to, w jaki sposób należy udzielać właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku oraz jakie urządzenia wspierają niewidomych w funkcjonowaniu. Okazuje się, że są oni dobrze zorganizowani, sprawnie opanowują przestrzeń wokół siebie i odważnie podejmują kolejne wyzwania, nie tracąc przy tym wiary w siebie i swoje możliwości.
Celem akcji „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” jest kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo, zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym, poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisk, przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo. Udział w niej wzięły klasy IG i IB, dla których była to cenna i bogata w refleksje lekcja życia.
Agata MARZEC
Katarzyna BYCZKOWSKA