Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

W dniu 26 kwietnia odbyła się w naszej szkole uroczystość pożegnania absolwentów w roku szkolnym 2017/2018. Uczniów klas czwartych żegnali: dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, rodzice uczniów oraz uczniowie klas młodszych. Wiele ciepłych i życzliwych słów zostało wypowiedzianych tego popołudnia. Szczególnie wzruszające były przemówienia wychowawców klas kończących: pani Elżbiety Szwochertowskiej i Barbary Miedziewskiej. Kilka słów do zebranych skierowała też pani dyrektor - Renata Draszanowska. W imieniu absolwentów piękne podsumowanie czterech lat edukacji w "Ekonomiku" i podziękowania wygłosiły: Klaudia Janusz i Dominika Kamykowska. Absolwentką roku została Klaudia Janusz z klasy IV A, która uzyskała średnią ocen 5,48. Klaudia dokonała wpisu w „Złotej Księdze” absolwentów i otrzymała nagrodę z rąk dyrektora szkoły i wychowawcy. Oprócz Klaudii świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe otrzymali: Monika Czernij, Anna Mieńska, Maja Porożyńska, Adrianna Sobecka i Katarzyna Szpak z klasy IV A oraz Natalia Chalama i Aleksandra Kiełb z klasy IV CH. Rodzice nagrodzonych absolwentów otrzymali listy gratulacyjne. Absolwenci dokonali również ślubowania na sztandar szkoły. Poza wyróżnieniami za najlepsze wyniki w nauce rozdano też szereg innych nagród. Za działalność na rzecz szkoły wyróżnieni zostali: Dominika Kamykowska i Olaf Pawłuszek z klasy IV CH. Wręczono też nagrody za pracę w kole teatralnym, osiągnięcia sportowe i działania wolontaryjne absolwentów. Uroczystość umilił występ szkolnego chóru „Belfigaro” oraz przedstawienie  przygotowane przez szkolne koło teatralne, w którym być może po raz ostatni na deskach naszej sceny wystąpiły absolwentki: Adrianna Sobecka, Dominika Kasprowicz i Angelina Marzec. Uroczystość zakończyła się wspólnym jedzeniem tortu przez wszystkich uczestników uroczystości. Była to okazja do wielu miłych wspomnień i nieco mniej formalnych rozmów.