Absolwentka roku

Kolejni czwartoklasiści żegnają się ze szkołą. Zostawiają wspomnienia i wzory do naśladowania. Absolwentką roku 2017/2018 została Klaudia Janusz. Osiągnęła najwyższą średnią wśród maturzystów 5,48. Za wyniki w roku szkolnym 2015/2016 otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów.