Uczniowie porozmawiali o kontrowersyjnej literaturze

Jaka powinna być literatura – odważna czy stosowna? - pod takim hasłem odbyło się spotkanie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku, które poprowadziła pani Agata Marzec, polonistka i bibliotekarka z „Ekonomika”. To ona, zainspirowana rozmowami z młodymi ludźmi na temat preferowanej przez nich literatury, zaproponowała ten problem, chcąc zbadać, czego tak naprawdę poszukuje współczesne pokolenie w książkach. Zgromadzona w sali konferencyjnej biblioteki młodzież z „Ekonomika”, „Mechanika” oraz „Budowlanki” najpierw wysłuchała fragmentów opowiadania „On” z tomu „Reminiscencje” Agaty Marzec opisujących scenę gwałtu, następnie wspólnie pracowała nad zestawieniem najważniejszych funkcji pełnionych przez literaturę w różnych czasach, a potem wraz z prowadzącą dokonała interpretacji wybranych fragmentów o kontrowersyjnym charakterze. Okazało się, że młodzież chętnie sięga po teksty trudne, prowokacyjne i odważne, potrafi o nich otwarcie rozmawiać, nie unika tematów tabu, jak również śmiałych tez. W literaturze szuka przede wszystkim recept na własne rozterki duchowe i niekoniecznie wierzy w istnienie pięknego, idealnego świata bez skazy. Wspólny czas zaowocował wymianą zapamiętanych na długo tytułów książkowych oraz nazwisk preferowanych przez młodzież autorów. Prowadząca stawiała przed młodzieżą pytania: po jaką lekturę sięgają najchętniej? Co z niej dla siebie wynoszą? Na ile odnajdują w niej samych siebie? I wreszcie zasadnicze pytanie – Czy dzisiejsza literatura, stonowana a momentami odważna, może pełnić funkcję terapeutyczną i oczyszczającą zarazem? Młodzież wymieniała różne gatunki literackie po które sięga, z których bohaterami się utożsamia, w których świecie chętnie przebywa. Dzisiejsza literatura, dotykająca spraw trudnych (świat narkotyków, alkoholu, przemocy, itp.,) może być wsparciem dla rzeszy młodych ludzi, których ten świat stał się właśnie udziałem.