W „Ekonomiku” dyskutowali o żołnierzach wyklętych

Jako że 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, nauczyciele z ZSEiT: Agata Marzec oraz Tomasz Stempkowski, postanowili przygotować swoim uczniom okolicznościową lekcję wychowawczą, której celem było nie tylko wspomnienie drugiej konspiracji, ale także wspólne zastanowienie się nad różnymi sposobami walki o wolność indywidualną i państwową. Wymienione zagadnienia bardzo zainteresowały młodzież poruszoną wymianą zdań na temat polskiego patriotyzmu wczoraj i dziś.

            Pani Agata Marzec opowiedziała o okolicznościach uczynienia  dnia 1 marca czasem hołdu dla żołnierzy wyklętych, podsumowała ich działalność, przytoczyła opinie młodych ludzi na temat tej grupy, po czym zapytała uczniów o ich punkt widzenia. Z kolei pan Tomasz Stempkowski przygotował film upamiętniający konkretne postacie, których życiorysy zostały również zaprezentowane w formie wystawy. Na planszach pojawiły się znaki zapytania zachęcające do uzupełnienia luk po spotkaniu w auli.

            Okazało się, że młodzi ludzie mają ogromną potrzebę dzielenia się swoim patriotyzmem, reprezentują mocno już ukształtowany światopogląd i potrafią ocenić fakty historyczne dwubiegunowo. Jednocześnie udowodnili, że są gotowi na kontrowersyjne lekcje historii.