Kawiarenka Literacka w bibliotece

Do tradycji ZSEiT na stałe weszła organizowana przez bibliotekarki oraz polonistki Kawiarenka Literacka z udziałem wybranej klasy. Jej celem jest wspólne interpretowanie tekstów kultury, poznanie biografii znanych pisarzy oraz prezentowanie własnej twórczości. Magiczną atmosferę literackiego spotkania tworzy liryczna muzyka, recytacja wskazanych przez uczniów tekstów oraz swobodna wymiana zdań na temat wywołanych podczas ich czytania emocji. Każde spotkanie podporządkowane jest motywowi przewodniemu, a jego realizacja odbywa się w formie projektu klasowego. Biorą w nim udział wszyscy uczniowie klasy, realizując jedno z ogniw całości. Finał projektu odbywa się w szkolnej bibliotece, przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku. Tym razem klasa III A, na co dzień prowadzona przez polonistkę Renatę Cierniak, zdecydowała się na hasło "Motywy akwatyczne w sztuce. Sylwetka twórcza Josepha Conrada”.

Z pomocą pani Agaty Marzec ze szkolnej biblioteki przygotowana została gazetka poświęcona życiu i twórczości polskiego pisarza, który - decyzją Sejmu RP - stał się patronem roku 2017. W 2017 roku przypada okrągła, 160. rocznica urodzin Josepha Conrada Korzeniowskiego. Gazetkę przygotowały: Milena Kwidzińska, Olga Krawczyk i Klaudia Piekarec. Dzięki nim nie tylko uczniowie klasy III A mogli przeczytać ciekawostki na temat polskiego twórcy piszącego w języku angielskim.

Finał w postaci kawiarenki przebiegal pod znakiem prezentowania przez pary uczniów efektów swojej pracy, głównie w formie prezentacji multimedialnej. Następnie wspólnymi siłami mlodzież interpretowała wiersze zawierające motywy akwatyczne. Prawdziwą gratką okazało się oglądanie i omawianie fragmentów filmów, dla których inspiracją były teksty Conrada (m. in. „Gniew Oceanu”, „Czas Apokalipsy”).

Z dodatkowej, pozalekcyjnej aktywności klasy III A, postanowili skorzystać uczniowie III CH, którzy odpowiedzieli na zaproszenie koordynatorek projektu i w skupieniu przysłuchiwali się wystąpieniom kolegów oraz koleżanek. Wszycy przyznali, że dzięki podobnym zadaniom lepiej rozumieją, czego oczekuje się od nich podczas ustnego egzaminu z języka polskiego.

Postać Josepha Conrada nie jest już dla uczniów „Ekonomika” jedynie tajemniczo brzmiącym nazwiskiem.

Agata MARZEC