Drugie spotkanie z cyklu „Moje życie po „Ekonomiku”

Nasza absolwentka – Idalia Cierniak-Nielub – która ukończyła ZSEiT 7 lat temu, z przyjemnością spotkała się z przedstawicielami klasy maturalnej (4C), by u progu czekających ich wyborów życiowych opowiedzieć o własnych. Ida uczęszczała do klasy liceum o profilu psychologicznym, jednak nie została psycholożką. Na przekór pierwotnym planom postanowiła... uczyć języka polskiego. Ukończyła więc polonistykę w Akademii Pomorskiej, dodatkowo uzyskała kwalifikacje potrzebne do zajęcia się logopedią. Jako młody belfer przygotwuje dziś uczniów do matury i rozmawia z nimi o Mickiewiczu. W swojej pracy magisterskiej analizowała i interpretowała teksty piosenek Piotra Roguckiego, szukając w nich elementów sacrum. Udowodniła, że nie pozwoli sobie nic narzucić i że będzie robić to, do czego ma serce, a tego nauczył ją „Ekonomik”. Nauczył ją także dociekliwości i determinacji, a te z pewnością przydadzą się Idzie, ponieważ podjęła studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa. Uczniowie byli szczególnie zdumieni, usłyszawszy, że w tym samym czasie założyła rodzinę i urodziła dwójkę dzieci!

Ida wspominała nauczycieli, którzy ją w czasach liceum kształtowali. Szczególnie ciepło mówiła o znienawidzonych dawniej lekcjach matematyki, teraz jednak przypominanych w duchu z sentymentem. Przywołała akademickie dyskusje podczas języka polskiego, uczestnictwo w kole polonistycznym oraz ciekawe debaty na tematy historyczne. Opowiedziała o relacjach klasowych, które bywały trudne, ale stały się częścią jej osobowości już na zawsze.

Uczniowie klasy 4C z coraz bardziej narastającym zainteresowaniem wsłuchiwali się w niezwykłą historię młodej kobiety, dla której „Ekonomik” stał się punktem wyjścia do przeżycia swojego życia tak, jak sama tego chciała. Cieszymy się, że mamy tak mądrych absolwentów, odważnie podejmujących samodzielne decyzje, asertywnych, a nawet buntowniczych i walczących z systemowymi ograniczeniami.

Spotkanie zainicjowała i poprowadziła pani Agata Marzec – dawna polonistka Idy.