Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych

Informacja dotycząca wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 w ramach projektu
pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2

Departament Edukacji i Sportu informuje, iż zakończono ocenę merytoryczną wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
na rok szkolny 2017/2018 w ramach projektu.

Zgodnie z Rekomendacją Komisji Stypendialnej w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” zostanie przyznanych
410stypendiów w wysokości 250 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy.
Stypendia zostały zaproponowane tym uczniom, których wnioski po ocenie merytorycznej uzyskały minimum 29,55 punktów.

Punkty przyznawane są uczniom za wyniki z przedmiotów zawodowych i praktyk, dodatkowo punktowane są osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz udział w stażach.

Uczniowie ZSEiT, którzy są na liście wśród 410 stypendystów:

Jagiełło Kornelia

3 B

Poborska Anna

2 H

Góral Adriana

3 B

Piekarec Klaudia

3 A

Milena Kwidzińska

 3 A

Monika Czernij

4 A

Kasprowicz Dominika

4 A

Cygan Urszula

4 A

Flisikowska Natalia

2 C

Maja Porożyńska

4 A

Jażewicz Angelika

2 C

Malek Kinga

3 B

Marzec Angelina

4 A

Natkaniec Izabela

 3 A

Grzybek Klaudia

2 C

 

 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym kolejni nasi uczniowie dołączą do chlubnego grona stypendystów i udowodnią, że w „Ekonomiku” nie brakuje tęgich głów!!!