„Zdolni z Pomorza – Słupsk” inauguracja 2017/2018

W dniu 24 października 2017 r w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku odbyło się spotkanie inaugurujące rok szkolny 2017/2018 projektu „Zdolni z Pomorza – Słupsk”. Na spotkanie została zaproszona najzdolniejsza młodzież wraz z opiekunami prawnymi. Obecni byli również przedstawiciele Urzędu Miasta, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący zajęcia z najzdolniejszą młodzieżą w ramach projektu, dyrektorzy i nauczyciele słupskich szkół  oraz przedstawiciele mediów.
Uczestników i obserwatorów projektu powitała dyrektor ZSEiT Renata Draszanowska, która przedstawiła główną ideę przygotowanego wspólnie z miejskimi strukturami przedsięwzięcia, a następnie wręczyła dyplomy wyłonionym w procesie rekrutacji uczniom, z przedmiotów które w tym roku szkolnym, jako nowe będą realizowane to znaczy: biologii, chemii oraz kompetencji społecznych. Gratulując im dotychczasowych osiągnięć.

Opiekun Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego przy ZSEiT – Magdalena Zołotar- zaprezentowała liczne formy wsparcia oferowane uczniom w ramach projektu oraz przedstawiła osoby zaangażowane w jego realizację. Jedną z form wsparcia jest Liga Zadaniowa organizowana przez ODN w Słupsku, której cele i realizację przedstawiła pani Anna Kreft specjalista od pracy z uczniem zdolnym.

W dalszej części spotkania rodzice uczestniczyli w prelekcji na temat „Inteligencja, osobowość i twórczość dziecka zdolnego”, którą przeprowadziła Katarzyna Oleszkiewicz - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku. Z kolei uczniowie spotkali się w tym czasie w sali z opiekunem pedagogiczno-metodycznym, który odpowiadał na nurtujące uczniów pytania oraz  nakreślił plan działania w tym roku szkolnym.


Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że najlepszą jest inwestycja w człowieka. Chcąc inwestować w uczniów, należy kształtować i podtrzymywać w nich wiarę w siebie i wysoką samoocenę. Projekt "Zdolni z Pomorza - Słupsk" został skonstruowany tak, by spełnić te oczekiwania.