XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego KRĄG

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej POKOLENIE, jak co roku, ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego KRĄG.

W roku szkolnym 2017/2018 uczestnicy mogą wziąć udział w:

- teście konkursowym pt. „Państwo Polskie”, opracowanym zgodnie z obowiązującym programem nauczania. Test złożony jest z pytań dotyczących najważniejszych wydarzeń w historii Polski - innych w każdej kategorii wiekowej:

Młodzik – Państwo Jagiellonów

Gimnazjalista – Państwo Wazów

Licealista – Polska po 1945 roku

Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów).

- konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat: „Sławni Polacy – wodzowie i żołnierze.”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie uczniów V, VI i VII klas szkół podstawowych, II i III klas gimnazjów oraz wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych niezależnie od typu placówki.

Pragniemy aby młodzież czerpała przyjemność z poszerzania swojej wiedzy i tym chętniej rozwijała swoje umiejętności oraz zamiłowanie do historii Polski poprzez udział w konkursie.

 

Zainteresowanych udziałem proszę o kontakt

Tomasz Stempkowski