Ogłoszenie internatu

Kwaterowanie młodzieży w internacie rozpoczynamy w niedzielę 03.09.2017 r. od godziny 15.00. Nowo przyjęci wychowankowie proszeni są o przyjazd z rodzicem(opiekunem prawnym). Zebranie z kierownikiem internatu dla rodziców(opiekunów prawnych) odbędzie się tego samego dnia o godzinie 17.00