"Ekonomik" przyłącza się do miejskich obchodów Roku Ludwika Zamenhofa w Słupsku

2017 - rokiem Ludwika Zamenhofa w Słupsku
  Rok 2017 ogłoszono rokiem Ludwika Zamenhofa w Słupsku - tak zdecydowała Rada Miasta na wniosek Prezydenta Roberta Biedronia. Prezydent sam jest aktywnym esperantystą oraz gorącym zwolennikiem idei języka stworzonego przez Ludwika Łazarza Zamenhofa, a właściwie Eliezera Lewisa Samenhofa, który był żydowskim lekarzem okulistą, ale także stał się inicjatorem esperanta. Ze względu na działalność silnego środowiska esperanto w tradycji Słupska, nasze miasto uczci pamięć Zamenhofa.

 "Ekonomik" zaprasza na wystawę i kurs esperanta!

  Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica od kilku lat organizuje międzynarodowe projekty wymiany młodzieży, poznając bogactwo i różnorodność kulturową naszego globu. To otwarcie się na świat skierowało zainteresowanie szkoły na ideę języka esperanto jako uniwersalnego narzędzia do zacieśniania kontaktów międzyludzkich. Dyrektor ZSEiT - Renata Draszanowska - nawiązała więc współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Europa - Demokracja - Esperanto, którego członkowie odwiedzili "Ekonomik", by wspólnie opracować plan działania. Efektem rozmów są dwie inicjatywy adresowane do wszystkich zainteresowanych językiem esperanto słupszczan:

1. 21 marca (wtorek) 2017 roku ZSEiT serdecznie zaprasza do obejrzenia niezwykłej, oryginalnej i unikatowej WYSTAWY pod hasłem "2017 - ROKIEM LUDWIKA ZAMENHOFA W SŁUPSKU" (miejsce: szkolna aula). Będzie można zapoznać się z ciekawymi dokumentami, rękopisami oraz medalami związanymi z osobą twórcy esperanta. Wśród eksponatów pojawią się także księgarskie "białe kruki" i znaczki pocztowe. Wystawę otworzą członkowie Polskiego Stowarzyszenia Europa - Demokracja - Esperanto, którzy opowiedzą o genezie języka oraz jego pomysłodawcy. Wstęp wolny.
2. Do końca marca 2017 roku ZSEiT czeka na zgłoszenia osób, które chciałyby wziąć udział w darmowym tygodniowym KURSIE JĘZYKA ESPERANTO! Odbywałby się on w siedzibie ZSEiT przy ul. Partyzantów 24, po 2 godziny dziennie. Prowadzący kurs deklarują, że jest to czas wystarczający, by nauczyć się tego języka! Do uczestnictwa w nim zachęcają zarówno dzieci, jak i dorosłych. Termin kursu zostałby ustalony po zrekrutowaniu grup. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: renifit@o2.pl (imię, nazwisko, numer telefonu). Opiekunem projektu jest Agata Marzec - nauczycielka w ZSEiT. Zapraszamy wszystkich słupszczan!

Geneza i idea esperanta
Od 1887 roku, gdy polski Żyd Ludwik Zamenhof utworzył ten międzynarodowy język, by ułatwić porozumiewanie się różnych kultur, jego krytycy szydzili zeń, nazywając go "idealistycznym wymysłem dla lingwistycznych odmieńców". Jednak dalszy rozwój tego języka pokazał, że nie mieli racji. Esperanto jest najbardziej popularnym językiem sztucznym. Jego projekt został wydany w formie książki, która zawierała 16 reguł gramatyczno-słowotwórczych oraz startowy zestaw słów i poezję napisaną przez Zamenhofa. Została ona podpisana pseudonimem „Dr Esperanto” – co znaczy: „doktor mający nadzieję” (nadzieję na to, że język ten rozpowszechni się w świecie). Autor projektu zrzekł się praw autorskich do esperanta, oddając swoje dzieło społeczności międzynarodowej, która do tej pory rozwija język. Na ten międzynarodowy język przełożono, m.in.: dzieła Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa czy Iwana Turgieniewa.

Z historii esperanta w Słupsku

Pierwsi esperantyści zainaugurowali swoją działalność nad Słupią w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku, ale oficjalnie klub esperantystów istniał w naszym mieście od 1962 roku. Jego siedzibą był nieistniejący już Dom Kultury Kolejarza przy ul. Kołłątaja 31a. Pasjonaci tego sztucznego, ale żywego i prężnie rozwijającego się języka, mieli nawet swoją rubrykę w lokalnej gazecie. Coraz więcej mieszkańców miasta próbowało skontaktować się z członkami klubu, by dołączyć do niego. Można to było zrobić w każdy poniedziałek pomiędzy godziną 17.00 a 18.00 w Domu Kultury Kolejarza. Raz w tygodniu, przez dwie godziny, odbywały się konwersacje w języku esperanto. Uczono się piosenek, pisano listy, rywalizowano w grach towarzyskich, ale także omawiano sylwetki zasłużonych tłumaczy. Wydano nawet folder "Słupsk i okolice" w języku esperanto. Słupscy esperantyści uczestniczyli w 66. Światowym Kongresie Esperantystów w Budapeszcie. 

Jednak największy boom na naukę esperanta w Słupsku przypadł na koniec lat osiemdziesiątych. Ponad 300 słuchaczy zapisało się wówczas na kurs tego języka, choć nie był on tani. I choć większość z nich zrobiła to głównie z myślą o zagranicznych wojażach, znaleźli się i tacy, którzy pilnie studiowali gramatykę i zasady esperanta. W Kościele św. Jacka raz w miesiącu odprawiane były msze w języku esperanto.
W latach dziewięćdziesiątych nastał czas kryzysu, ponieważ nauka esperanta nie była już furtką do wyjazdów zagranicznych. Członkowie związku z żalem podjęli więc decyzję o rozwiązaniu Oddziału Polskiego Związku Esperantystów w Słupsku. Stało się to 11 maja 1998 roku.
Śladami dawnej bogatej działalności koła pozostają obelisk przy Skwerze Jerzego Waldorffa ku czci twórcy esperanta - Ludwika Zamenhofa oraz nazwa ulicy Zamenhofa, przy której znajduje się sąd okręgowy.
Agata MARZEC