Szkolny Dzień Profilaktyki

29 listopada obchodziliśmy w ZSEiT Szkolny Dzień Profilaktyki. „ZAMIAST HEJTOWAĆ, MOŻESZ PRZYJAŹŃ OFIAROWAĆ!”, to jego leitmotiv. Rozdawano uczniom i pracownikom szkoły naklejki z tym hasłem, z prośbą o szerzenie idei wśród znajomych. Organizatorzy przekazywali chętnym również test, dzięki któremu można było sprawdzić, czy grozi nam uzależnienie od komputera i sieci. Wśród dekoracji, które pojawiły się tego dnia na korytarzach szkoły, były informacje jak bronić się przed hejtem, cyberprzemocą. Dla uczniów klas pierwszych zorganizowano spotkanie z Panią Justyną Jackiewicz, kuratorem sądowym, pt. „Bądź rozsądny w sieci!”