Europejski Tydzień Umiejętności zawodowych – Odkryj swój talent! w naszej szkole.

Przyłączamy się do działań w całej Europie! Całość rozpocznie się 5 grudnia podczas oficjalnego otwarcia w Brukseli i potrwa do 9 grudnia, kiedy to odbędzie się ceremonia zamknięcia. Wydarzenia, które będą miały miejsce w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych zostaną promowane w mediach społecznościowych, na stronach internetowych oraz w publikacjach Komisji Europejskiej. W Ekonomiku od poniedziałku będzie można zapoznać się z założeniami projektów realizowanych w szkole w ramach programów unijnych : PO WER i Erasmus +. 

Zachęcamy do obejrzenia plakatów, przeczytania ulotek i obejrzenia filmu o praktykach w Niemczech. Proponujemy poruszenie tematu edukacji zawodowej na godzinach wychowawczych. Porozmawiajcie o szansach na wykorzystanie swojego talentu w ścieżce kształcenia, którą wybraliście. Na zakończenie działań w piątek 9 grudnia odbędzie się konferencja: „ Kształcenie umiejętności zawodowych: aktywna teraźniejszość, dobra przyszłość!” z udziałem uczniów, którzy brali udział w praktykach zagranicznych i zaproszonych gości.

Program konferencji:

1. Prezentacja założeń projektów praktyk zagranicznych realizowanych w Ekonomiku – Maria Rój-Krupińska, Aneta Daszczyńska- Żegunia.
2. Refleksje i wnioski po monitoringu praktyk - dyrektor szkoły Renata Draszanowska.
3. Praktyki zagraniczne: działania, doświadczenia, korzyści – prezentacje uczniów.
4. Uczniowie na praktykach w Berlinie z perspektywy nauczyciela – opiekuna – Joanna Gumienna.
5. Praktyki zagraniczne w kontekście przygotowania do zawodu – Kamila Witkowska ( OBI Słupsk)
6. Wręczenie certyfikatów potwierdzających nabycie umiejętności zawodowych i językowych podczas praktyk zagranicznych.
7. Dyskusja – podsumowanie konferencji przy kawie i herbacie.
Wystawa towarzysząca: „Praktyki zagraniczne zatrzymane na plakacie i zdjęciu”.