Oficjalna inauguracja projektu "Zdolni z Pomorza - Słupsk" W ZSEiT

Prezydent Miasta Słupska - Robert Biedroń oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych - Renata Draszanowska zaprosili najzdolniejszą młodzież wraz z opiekunami prawnymi oraz przedstawicieli mediów na spotkanie inaugurujące projekt "Zdolni z Pomorza - Słupsk". Odbyło się ono 23 listopada 2016 roku w siedzibie ZSEiT przy ul. Partyzantów 24, gdzie zlokalizowane jest Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego. 

Obecni byli również partnerzy projektu, m. in. wykładowcy z Akademii Pomorskiej, którzy już niedługo spotkają się z młodzieżą podczas zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki i informatyki, jak również specjaliści z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku i dyrektorzy szkół.
Uczestników i obserwatorów projektu powitała z-ca Prezydenta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka, która przedstawiła główną ideę przygotowanego wspólnie z miejskimi strukturami przedsięwzięcia, a następnie wręczyła dyplomy wyłonionym w procesie rekrutacji uczniom. Gratulując im dotychczasowych osiągnięć, wyraziła pełną gotowość miejskich włodarzy do aktywnego wsparcia uczestników oraz realizatorów projektu.
Opiekun Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego przy ZSEiT - Renata Draszanowska - zaprezentowała formy wsparcia oferowane uczniom w ramach projektu oraz przedstawiła osoby zaangażowane w jego realizację.
W dalszej części spotkania odbył się wykład pani dr z Akademii Pomorskiej - Małgorzaty Turowskiej, która przygotowała ciekawe wystąpienie pt. "O niczym, czyli o zerze".
Następnie rodzice uczestniczyli w prelekcji na temat specyfiki funkcjonowania ucznia szczególnie uzdolnionego. Przeprowadziła ją Katarzyna Oleszkiewicz - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku. Z kolei uczniowie spotkali się w tym czasie z nauczycielami, którzy prowadzić będą zajęcia pozalekcyjne. Była to doskonała okazja do wstępnej integracji oraz nakreślenia planu interesujących uczniów tematów.
Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że współczesny świat potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, a jak pokazują doświadczenia rozwiniętych społeczeństw, najlepszą jest inwestycja w człowieka. Chcąc inwestować w uczniów, należy kształtować i podtrzymywać w nich wiarę w siebie i wysoką samoocenę. Projekt "Zdolni z Pomorza - Słupsk" został skonstruowany tak, by spełnić te oczekiwania.

Agata MARZEC