Uczniów "Ekonomika" portret własny

Ankieta została przeprowadzona w klasach pierwszych, które dołączyły do społeczności "Ekonomika" z różnymi nawykami czytelniczymi będącymi efektem edukacji prowadzonej przez szkolne biblioteki oraz nauczycieli. Uczniowie odpowiadali na 15 pytań badających m. in.: sposoby spędzania wolnego czasu, rolę książki w ich życiu, ulubione gatunki książek, popularność audiobooków. Oceniali także miejsce biblioteki szkolnej w ich codziennym życiu. Ankieta była anonimowa.

II WNIOSKI:
1. Ilu uczniów czyta? Zdecydowana większość uczniów deklaruje, że czyta książki inne niż lektury szkolne (65%). Tylko 3% uczniów przyznało, że nie czyta ani książek ani gazet!
2. Jaką tematykę książek preferują uczniowie? Najpopularniejsze gatunki literackie to: literatura przygodowa, fantastyka i fantasy (76%). Pozostałe to: powieść obyczajowa i kryminalna. Nikt nie zaznaczył gatunku poetyckiego! Zatem proza bierze górę nad poezją!
3. Skąd uczniowie mają książki? Zdecydowana większość uczniów deklaruje, że czyta książki wypożyczane z biblioteki szkolnej, rzadziej - pożycza książki od znajomych czy samodzielnie je kupuje.
4. Papier czy słuchowisko? Co ciekawe - spada popularność audiobooków! Po początkowym boomie, uczniowie powrócili do kontaktu z tradycyjnie wydaną książką. Podkreślają, że lubią czytać w ciszy, odpoczywając od multimedialnych urządzeń. Docenili ponadto fakt, iż tylko klasyczna lektura książki pozwala ćwiczyć ortografię, interpukncję oraz poprawność zapisu.
5. Ile czasu wolnego mają uczniowie? Uczniowie nie dysponują taką samą ilością czasu wolnego. Młodzież dojeżdżająca (ok. 60% szkolnej społeczności) ma go zdecydowanie mniej, jednak czas spędzony w autobusie bardzo często wykorzystuje na lekturę! Niestety, ogranicza on możliwość podejmowania innych form ulubionych aktywności.
6. Jak uczniowie spędzają wolny czas? Aż 45% odpowiedziało, że ulubioną formą spędzania wolnego czasu jest słuchanie muzyki. Na drugim miejscu jest spotykanie się ze znajomymi (26%), następnie: korzystanie z komputera i gier (19%). Uczniowie ZSEiT lubią także sport, oglądanie ciekawych programów w TV, rozmowy telefoniczne z przyjaciółmi i spacery z psem. Jak na tym tle prezentuje się czytelnictwo? W wolnym czasie deklaruje je 28% ankietowanych.
7. Jak uczniowie czytają? Ponad 50% czyta chętnie, 23% nawet bardzo chętnie, pozostałe 27% przyznało, że czyta niechętnie bądź w ogóle nie sięga po książki.
8. Na pytanie: Dlaczego czytasz? większość odpowiedziała: dla rozrywki i odprężenia się po trudnym dniu w szkole. Część ankietowanych przyznała, że w książkach poszukuje zarówno ważnych informacji, jak i opisu bliskich im emocji. Pojawiły się ponadto następujące sformułowania: "pani od polskiego mnie zmusza", "czytam, bo lubię", "czytam, bo lubię popłakać", "by znaleźć się w innym świecie", "uspokajam się wewnętrznie", "czytanie mnie kręci". Okazuje się, że książka spełnia wiele różnorodnych potrzeb.
9. Kto motywuje do czytania? Najczęściej zaznaczano, że koledzy i nauczyciele (ponad 60%), rzadziej - rodzice czy rodzeństwo. Kilka osób przyznało, że ważną rolę w ich wyborach książkowych odgrywają nauczyciele bibliotekarze (4%).
10. Jak często uczniowie ZSEiT czytają książki? 14% ankietowanych czyta codziennie, 26% czyta raz w tygodniu, pozostali - raz wmiesiacu albo rzadziej.
11. Kogo czytamy najchętniej? Aż 71% ankietowanych nie podało ulubionego autora! W nielicznych przypadkach pojawiły się następujące odpowiedzi: Sapkowski, Tolkien, Musierowicz, Rowling, Coelho.
12. Czy uczniowie korzystają ze szkolnej biblioteki? Uff, aż 84% uczniów przyznało, że tak i to w szerokim wymiarze. Wśród niedogodnień pojawiły się: zbyt mała liczba nowości, krótkie przerwy odbierające możliwość porozmawiania na temat książek z bibliotekarzem, brak czasu po lekcjach. Uczniowie zaznaczyli, że lubią spędzać czas wolny w szkolnej bibliotece, zwłaszcza podczas okienek. Nie każdy uczeń korzystający z biblioteki szkolnej chce wypożyczać w niej książki!
13. Za co lubimy bibliotekę szkolną? Większość (ok. 70%) odpowiedziała, że za: wystawy i gazetki, dostęp do komputerów, lekcje biblioteczne. Uczniowie chcieliby częściej uczestniczyć w spotkaniach autorskich z ciekawymi ludźmi. Od biblioteki oczekują dużej liczby recenzji posiadanych w księgozbiorze tytułów. Zmobilizowałoby to uczniów do regularnego korzystania z biblioteki ZSEiT.

Ankietę przeprowadziły i opracowały w październiku 2016 roku: Mariola Jóźwiak i Agata Marzec