Debata nt. mowy nienawiści. Co to jest hejt?

Dzisiaj klasa 3A wybrała się ze mną na debatę, poświęconą mowie nienawiści. Spotkanie odbyło się w auli Akademii Pomorskiej. Debata była inauguracją rozpoczynającej się kampanii społecznej „Słupsk i Ustka miastami bez nienawiści”, której celem jest walka z dyskryminajcą przejawianą m.in. w mediach i Internecie. 

Na dzisiejszym spotkaniu poruszony został temat hejtu. Prelegentami byli: Rober Biedroń – Prezydent Słupska, Rafał Szundlauer – Przedtawiciel Komisji Europejskiej w Polsce oraz prof. Mirosław Patalon – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Celem debaty było pokazanie nam – uczestnikom, mieszkańcom jak rozpoznawać mowę nienawiści oraz jak reagować na łamanie praw człowieka. Klasa 3A mogła zapoznać się z definicją hejtu oraz przekonać się, że mową nienawiści może być każdy materiał, obraz lub jakakolwiek inna ilustracja idei lub teorii, która zaleca, promuje lub nawołuje do nienawiści, dyskryminacji lub przemocy wobec osoby lub grupy osób ze względu na rasę, kolor, niepełnosprawność, płeć, religię, orientację seksualną, wiek, pochodzenie albo przynależność narodową lub etniczną. Uczniowie chętnie uczestniczyli w debacie. Wypowiadali swoje zdanie oraz zadawali prelegentom pytania. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Krystian Kus, który nie bał się poruszać nawet najdelikatniejszych problemów. Po spotkaniu jeszcze chwilkę rozmawialiśmy z uczniami na temat tego co wysłuchaliśmy. Mieliśmy w drodze powrotnej taką naszą małą debatę. Podsumowując chciałam dodać, że spotkanie było bardzo owocne i chętnie weżmiemy udział w kolejnych.

Marlena Roszkowska