Praktyki zawodowe w Plymouth

W piątek, 12.04.2013 r. w auli ZSEiO odbyło się spotkanie podsumowujące działania w projekcie mobilności „Zdobywanie doświadczeń zawodowych za granicą przez młodzież Ekonomika”. Spotkanie odbyło się z udziałem mediów. Zaproszono na nie młodzież z młodszych klas – potencjalnych beneficjentów kolejnych projektów, oraz gości: zastępcę Prezydenta Miasta Słupska, pana Edwarda Zdzieborskiego, dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, panią Annę Sadlak, radnych Rady Miejskiej Miasta Słupska z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki , pracodawców i dyrektorów szkół.

Koordynator projektu, p. Teresa Dydak, opowiedziała zebranym jak powstał projekt, w jaki sposób znaleziono instytucję partnerską w Anglii i jak pozyskano dofinansowanie na realizację projektu.
Następnie młodzież uczestnicząca w projekcie opowiedziała o swojej wielkiej przygodzie, jaką przeżyła podczas pobytu w Wielkiej Brytanii – o praktykach, kursie językowym, zakwaterowaniu, wycieczkach itp.
Głos zabrał również pan prezydent, który uświadomił młodzieży jakie możliwości daje członkostwo w Unii Europejskiej.
Na zakończenie spotkania stażystom wręczono certyfikaty ukończenia stażu i zaprezentowano film z pobytu w Plymouth.
Młodsze klasy z zapartym tchem słuchały opowieści swoich starszych kolegów i koleżanek. Mamy nadzieję, że w przyszłości nie będzie brakowało chętnych do udziału w tego typu projektach.

Teresa Dydak – koordynator projektu