TUK

TUK dla uczniów, którzy mieli usprawiedliwioną nieobecność dn. 24.09.2016 r. odbędą się w ZSEiT w Słupsku w dniu 11.10.2016 r. o godzinie 16.00 w sali nr 24 (obok sekretariatu). Bardzo proszę o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości (np. legitymację szkolną).

Renata Draszanowska - opiekun pedagogiczno - metodyczny LNCK w Słupsku