Rekrutacja na praktyki zagraniczne uczniów klas II

Jest możliwość wyjazdu na 3-tygodniowe praktyki do Włoch (Bolonia) albo do Anglii (Plymouth). Możliwość wyjazdu mają uczniowie klas II uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik cyfrowych procesów graficznych i technik handlowiec.TERMIN PRAKTYK: 13.02.-3.03.2017 (bez dni na przyjazd i powrót)26 września 2016 r. rozpocznie się rekrutacja.uczniów klas II na praktyki zagraniczne 

Uczniowie uczący się w zawodzie technik cyfrowych mogą aplikować tylko do Włoch.
PRAKTYKI W ANGLII
- dojazd na miejsce i z powrotem samolotem, z z/na lotniska autokarem (około 5-6 godzin)
- zakwaterowanie u rodzin (możliwe zakwaterowanie pojedynczo)
- wyżywienie u rodzin
- realizacja praktyk – technik ekonomista w centrum szkoleniowym
- technik handlowiec w sklepach (wymagana dobra znajomość języka angielskiego)

PRAKTYKI WE WŁOSZECH
- dojazd na miejsce i z powrotem autokarem rejsowym z firmą SINDBAD
- zakwaterowanie w akademiku w pokojach 2-3 osobowych
- zagwarantowane śniadanie i ciepła kolacja (na obiad uczniowie dostają kieszonkowe)
- realizacja praktyk – wszystkie zawody w firmach

Aby zgłosić się do rekrutacji należy ze strony internetowej szkoły, z zakładki "projekty" i "Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT - projekt 2015-2017" pobrać kartę informacyjną, wypełnić ją i złożyć wraz z podaniem, w którym należy krótko uzasadnić chęć wyjazdu i wybór miejsca praktyk,
do dnia 5 października w sekretariacie szkoły.
Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej szkoły, pod tym samym linkiem.

Informacji o praktykach udzielają:
Aneta Daszczyńska-Żegunia i Maria Rój-Krupińska.