Konkurs "Przyroda powiatu w obiektywie - edycja 2016"

Organizatorem konkursu fotograficznego, wpisującego się w działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, jest Starosta Słupski. Konkurs jest przeznaczony dla fotografii amatorskiej i profesjonalnej. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy powiatu słupskiego, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz młodzież i dzieci które ukończyły 8 rok życia za pisemną zgodą prawnych opiekunów. Zgodę należy dołączyć do zgłoszenia. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do p. Byczkowskiej. Ostateczny termin dostarcznia prac to 30 września 2016.

REGULAMIN