Zakwaterowanie w internacie szkoły

Kwaterowanie młodzieży w internacie 31.08.2016r. od godz. 15.00. Nowo przyjęci uczniowie proszeni są o przyjazd z rodzicem lub opiekunem prawnym. Zebranie z kierownikiem internatu dla rodziców (opiekunów prawnych) odbędzie się 31.08.2016r. o godz. 17.00