Zakończenie Roku Szkolnego Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Po trzech latach nauki klasa III AZ pożegnała się ze szkołą: z dyrekcją, wychowawcami: panią prof. Zdzisławą Szklarczyk i panią prof. Elżbietą Skonieczną, nauczycielami oraz pracodawcami. Było bardzo uroczyście. Dwie najlepsze uczennice Paulina Bielecka i Andżela Kaczorowska złożyły ślubowanie na sztandar szkoły. 

Następnie pani dyrektor Renata Draszanowska skierowała kilka słów do absolwentów. Najbardziej oczekiwanym momentem było wręczenie świadectw ukończenia szkoły. Po raz ostatni listę obecności klasy odczytała pani prof. Urszula Bogdanowicz. W imieni pracodawców zabrała głos pani Mariola Kuźniar, która podziękowała za 3 letnią wspólną pracę. Następnie Joanna Oleś z klasy II AZ wystąpiła z przemówieniem pożegnalnym. Na zakończenie absolwenci: Weronika Majer i Łukasz Wrzeszczyński przy dźwiękach muzyki , dziękowali za nieocenioną pomoc w zdobywaniu wiedzy. Było to najdłuższe wystąpienie tej uroczystości i zarazem najbardziej wzruszające.

Urszula Bogdanowicz