Projekt "Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT - projekt 2015-2017"

Numer projektu 2015-1-PL01-KA102-015161 <<23 maja rozpoczynają się praktyki zawodowe klas II – technika ekonomisty, technika handlowca i technika cyfrowych procesów graficznych. 34 uczniów będzie miało praktyki za granicą – 17 we Włoszech, 17 w Niemczech. 

Opiekunami grupy niemieckiej jest pani Joanna Gumienna i pani Urszula Bogdanowicz, a grupy włoskiej pani Aneta Daszczyńska-Żegunia i pani Maria Rój-Krupińska. W obu krajach praktyki będą odbywały się w firmach zagranicznych o profilu działalności zgodnym z nauczanym zawodem. Grupa do Włoch wyjeżdża już dzisiaj -21 maja, grupa do Niemiec jutro – 22 maja. Wszyscy jesteśmy nastawieni na fajny czas, otwarci na nowe, chcemy zobaczyć i nauczyć się tego jak praca w naszych zawodach wygląda za granicą i poćwiczyć język obcy. Niech ten czas będzie owocny! PS. Będziemy się odzywać!!!