ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług edukacyjnych na prowadzenie zajęć przygotowawczych w ramach realizacji projektu " Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT" z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Aby pobrać dokument kliknij TUTAJ.